ембриони

Един от най-често срещаните въпроси, които пациентите задават на ембриолозите, е “Какво показват оценките на моите ембриони, и кави са шансовете ми да забременея?” Отговорът на този въпрос е сложен. Целта на тази статия е да обясни как се оценяват ембрионите, и какво означават тези класове за потенциала на развитие на ембриона.

Всички системи за категоризиране на ембриони са субективни.

Докато могат да се направят образовани предположения за потенциала на ембрионите, обосновани на опита на много ембриолози, има много случаи на ембриони с лоши оценки, които довеждат до бременност и перфектни ембриони, които не го правят. Също така, независимо от системата за класификация, оценките на ембриона не разясняват генетично какво се случва в ембриона.

Използват се различни системи за оценяване, с помощта на които се определя кои ембриони да се трансферират и / или замразят. Най-често трансферирането на ембриони става на 3 или 5 ден след пункция. Тъй като в тези дни ембрионите се развиват различно, има различни системи за класификация на ембриони на 3-ти ден (етап на делене) и ембриони на ден 5 (бластоцист). Всеки от тях ще бъде обсъден на свой ред.

Легенда за ембрионално развитие:

Ден 0: Денят на Вашата пункция.

Ден 1: В оплодената яйцеклетка (зигота) има оформени два пронуклеуса: един от сперматозоида, един от яйцеклетката. Не всички яйцеклетки, които са събрани при пункция, дават признаци на оплождане. Някои трябва да бъдат изчакани и до втори ден, за да имаме окончателен резултат.

Ден 2: Оплодените яйцеклетки са се разделили на 2-4 клетки.

Ден 3: Правилно развиващият се ембрион вече е разделен на 8 клетки, които наричаме бластомери.

Ден 4: Стадий морула: ембрионът е разделен на 12-16 клетки.

Ден 5-6 ден: Стадий бластоцист: ембрионът вече е съставен от около 110 клетки, които образуват два типа тъкани: вътрешна клетъчна маса, от която се развива плодът и трофоектодермата, от която ще се формират плацента, пъпна връв и околоплодни мембрани.

Това е и максималният период от време (5-6 дни), за който Вашите ембриони могат да престоят в лабораторни условия.

През всеки от тези дни ембриолози правят оценка на развитието им.
Оценяват се деленето (броят клетки), дали са равни, симетрични, дали има наличие на фрагменти, проследява се компактизирането, големината и качеството на бластоцистите.

 Класификация на ембриона на ден 3:

Ембрионите на 3-ти ден се наричат ​​ембриони на “етап на делене”. Причината за това обозначение е, че клетките в ембриона се разделят (или разцепват), но обемът на ембриона не се увеличава.

По принцип се очаква, че ембрионите се разделят в специфична последователност; една клетка става две; две клетки стават четири; четири клетки стават осем и така нататък. Но в действителност ембрионите не се разделят синхронно. Често виждаме три, пет, шест и т.н. клетъчни ембриони. Това не е признак за некачествен ембрион. Също така, когато ембрионите се делят, понякога малка част от цитоплазмата (вътрешността на клетката) се разпада и образува мехурче, което се нарича фрагмент. Фрагментите не съдържат ядра и не се считат за клетки. Причините за фрагментациите са слабо разбрани, но ембрионите, съдържащи много фрагментации са в по-неблагоприятно положение в развитието, просто защото клетките губят прекалено много цитоплазма.

Ембрионите на етап на делене се класифицират, като се използват два критерия: броят на клетките в ембриона и техният външен вид под микроскоп с висока мощност. Докато броят на клетките е обективен, резултатът за външния вид е субективен с оценка от 1 до 4. Обикновено добър, нормално развиващ се 3 дневен ембрион ще съдържа между 6 и 10 клетки.

Класът на ембриона се отнася до начина, по който изглеждат клетките в ембрионите. Ембрионът от 1 степен  например е такъв, в който всички клетки са с еднакъв размер и почти никакви фрагментации. Една от системите, която най-често се използва за определяне на външния вид на ембриона, е представена в следната таблица.
Степен Описание
Степен 1 Клетките са с еднакъв размер; няма видима фрагментация
Степен 2 Клетките са с еднакъв размер; лека фрагментация
Степен 2.5 Клетките са най-вече с еднакъв размер; умерена фрагментация
Клас 3 Клетките са с различен размер; без фрагментация до умерена фрагментация
Клас 4 Клетките са равни или неравномерни; фрагментацията е умерена до тежка

Ембрионите от степен 1 до 2,5  изглежда имат най-голям потенциал за развитие до стадий на бластоциста. Ембрионът от степен 3 обаче също може да бъде с добро качество, ако неговият вид може да се обясни с асинхронно клетъчно делене, а не с лошо развитие. Счита се, че броят на клетките в ембриона на ден 3 е по-добър показател за потенциала от степента на ембриона. Следователно, 8-клетъчен ембрион от 3-ти клас би имал по-добър потенциал от ембрион от 4 клетки 2 клас на 3-ия ден.

Класификация на ембриона на ден 5 :

На 5-тия ден, ембрионите продължават да се делят и броят на клетките продължава да се увеличава, но клетките също така нарастват и се диференцират в специфични типове клетки. По това време ембрионите трябва да започнат да нарастват и да изпълват зона пелуцида (ZP или “обвивка”), която заобикаля ембриона. Тя започва да изтънява, подготвяйки се за етапа на развитие, когато бластоцистът се разпръсква (излюпва) през тази мембрана , за да се подготви за имплантиране в маточната лигавица.

Има два типа клетки в ембриона (бластоциста) на ден 5. Единият клетъчен тип образува вътрешната клетъчна маса (ICM). Този тип клетки в крайна сметка ще образуват плода. Другият тип клетки са трофектодерма (ТЕ). От този слой клетки ще се развие плацентата. Заедно тези клетки образуват сфера, пълна с течност, с ТЕ клетки от външната страна и ICM вътре. И двата типа клетки са важни за постигане на здрава бременност. Когато се класифицира ембрион на степен бластоцист, се оценява качеството на всеки клетъчен тип, както и на кухината, пълна с течност (бластокоала). Също така се оценява колко се разширява ембрионът (това се отнася до колко голям е бластокоалът, колко клетки се съдържат в ембриона). Примери за степента на разширение са:

  • Много ранен бластоцист, в кухината на който ембриона едва започва да се формира, а клетъчните типове все още не се различават;
  • Разширеният бластоцист, в който кухината е напълно оформена, ембрионът съдържа 100 до 125 клетки, но все още е заобиколен от ZP;
  • Излюпен бластоцист, в който ембрионът е извън ЗП и съдържа повече от 150 клетки.
Системата Гарднър за класифициране на ембриони на етапа на бластоцист е разработена през 90-те години на миналия век и е стандарт, използван от много ембриологични лаборатории. При нея оценката се състои от една цифра и две букви. Цифрата най-отпред показва степента на разширяване на бластоцистната кухина и дали той е започнал да се “излюпва” или да излиза от нейната зона пелуцида.  Първият клас от буквите съответства на оценката на ICM, а вторият – на оценката на трофектодерма, като А означава отлично качество, В е добро качество, C е ниско качество и D е лошо качество. Например, ембрионът може да получи степен “AB” – голяма ICM с клас А и добър трофектодерм със степен Б. Важно е да запомните, че с такава проста система за класиране на букви има място за много вариации.

Класификацията на ембрионите е инструмент, който лекарите и ембриолозите използват заедно с възрастта на пациента, историята на фертилността и друга информация, за да определят оптималния ден на трансфер, подходящия брой ембриони за трансфер и точно кои ембриони да се прехвърлят.